Friday, 24 July 2015

Sztuka współczesna

Jedna z dawniejszych prac, 2013.
Maciej Cieśla " Czekanie "