Monday, 17 August 2015

Modern art, contemporary painting by European artist. Gallery Mensing, carre d'artistes, Singulart.

" Sad Man " oil painting by Maciej Cieśla.
Find more on Singulart " Maciej Ciesla "

Maciej Cieśla " Człowiek strapiony " Obraz olejny 100 x 70 cm.
Jedna z najnowszych prac wrzesień 2015