Wednesday, 4 April 2018

Maciej Cieśla " Leżąca dziewczyna " olej na płótnie 46 x 38 cm

Maciej Cieśla 2018
Przemalowany- marzec 2018 " Leżąca dziewczyna " olej na płótnie 60 x 40 cm w czarnej ramce.